Certifikáty

V této sekci naleznete aktuální certifikáty o ekologické zemědělské výrobě (označování produktů ekologické zemědělské výroby) a dekrety o udělení značky kvality. První značka kvality nám byla udělena již v roce 2008 ministrem zemědělství Stanislavem Becíkem. Od té doby se naše portfolio produktů se značkou kvality rozšiřovalo. Aktuálně máme značku kvality na desítkách našich produktů.

Značka kvality - 2. stupeň

Značka kvality je vlastnictvím Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR. Uděluje ve dvou stupních: 1. stupeň a 2. stupeň, přičemž 2. stupeň se uděluje výrobkům s nadstandardními kvalitativními parametry. O udělení značky rozhoduje odborná komise.

Značku může získat slovenský výrobce, jsou-li jeho výrobky vyráběny z domácích surovin, za dodržení deklarovaného technologického postupu, parametrů kvality a bezpečnosti potravin, přičemž je zároveň nutná i deklarace surovin, tzn. z. že z celkové spotřeby surovin nejméně 75% musí být spotřeba domácí suroviny a všechny fáze výrobního procesu se musí uskutečňovat na území České republiky.


BIO Certifikáty - Naturalis SK

Naturalis SK je akreditován Slovenskou národní akreditační službou. Provádí kontrolu a certifikaci v ekologické zemědělské výrobě.