Certifikáty

V tejto sekcii nájdete aktuálne certifikáty o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby) a dekréty o udelení značky kvality. Prvá značka kvality nám bola udelená už v roku 2008 ministrom pôdohospodárstva Stanislavom Becíkom. Od vtedy sa naše portfólio produktov so značkou kvality rozširovalo. Aktuálne máme značku kvality na desiatkach našich produktoch.

Značka kvality - 2. stupeň

Značka kvality je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Udeľuje v dvoch stupňoch: 1. stupeň a 2. stupeň, pričom 2. stupeň sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. O udelení značky rozhoduje odborná komisia.

Značku môže získať slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín, pričom je zároveň potrebná aj deklarácia surovín, t. z. že z celkovej spotreby surovín najmenej 75% musí byť spotreba domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky.


BIO Certifikáty - Naturalis SK

Naturalis SK je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou. Vykonáva kontrolu a certifikáciu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.