Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený na tomto e-shope.

Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim a predávajúci má právo odôvodnene zamietnuť reklamáciu.

V prípade, ak je kupujúcemu doručený nekompletný alebo nesprávny tovar z dôvodu pochybenia na strane predávajúceho, predávajúci po upozornení zašle na svoje náklady kupujúcemu správny, alebo doplnený tovar.

Postup reklamácie

V prípade, že ste po prevzatí tovaru zistili nejakú chybu alebo vadu, máte právo chybný tovar reklamovať a to písomne na našu emailovú adresu pomocou reklamačného formulára.

Vo formulári je potrebné vyplniť Vaše údaje, údaje o reklamovanom tovare a presný popis chyby, vady a podobne.

Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať o spôsobe riešenia reklamácie a o ďalšom postupe.

Reklamačný formulár

    Táto stránka je chránená zásadami ochrany osobných údajov.