Reklamačný poriadok

Na stránke sa pracuje…

Reklamačný poriadok

1. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar písomne na emailovú adresu predávajúceho s presným popisom chyby, vady a pod., musí byť priložená kópia o kúpe tovaru.

2. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.

Reklamačný formulár

Informácie o poškodenom (odosielateľ):
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mail:
Tel. číslo:

Informácie o reklamovanom tovare:
Názov tovaru:
Číslo objednávky:
Iné doplňujúce údaje:

Popis reklamácie (závady):