Kôra rastliny alebo stromu je vonkajšia vrstva ich stonky, ktorá ich chráni. Je zložená z niekoľkých vrstiev, z ktorých každá plní určité funkcie. Kôra je dôležitou časťou rastliny, pretože poskytuje ochranu pred vonkajším prostredím a pomáha v regulácii vodného režimu a výmene plynov medzi rastlinou a jej okolím. Rastliny majú schopnosť obnovovať svoju kôru, čo je dôležité pre ich rast a prežitie.

Filter