Lišajník (Lichen) je spoločenstvo huby a riasy. Jeho rast je veľmi pomalý. Pre svoj život potrebuje hlavne vodu, oxid uhličitý a slnečné svetlo. Lišajník sa vyskytuje iba na neznečistených miestach, takže jeho výskyt môže slúžiť ako bioindikátor.

Filter