List (phylloma) je bočný orgán rastliny. Jeho rast je na rozdiel od stonky a koreňa obmedzený. Obsahuje zelené farbivo chlorofyl, ktoré umožňuje priebeh procesu fotosyntézy. Spolu so stonkou tvorí jednotný celok, označovaný ako výhonok. Ďalšou funkciou listu je odparovanie vody, výmena plynov a nepohlavne rozmnožovanie.

Filter