Plod (fructus) je orgán rastliny, ktorý obsahuje semená. Plod vzniká premenou piestikov, kvetného lôžka alebo kvetnej stonky. Funkciou plodu je výživa, ochrana a uľahčenie rozširovania semien.

Filter