Šištica alebo šiška (strobilus) je štruktúra prítomná na mnohých druhoch rastlín. Niektorí botanici obmedzujú používanie termínu šiška len na drevnaté šišky ihličnanov.

Filter